NEPLODNOST

Na klinice REPROFIT dokážeme pomoci většině párů k vytouženému dítěti. Používáme moderní metody včetně léčby darovanými vajíčky.

Léčba neplodnosti

Asistovaná reprodukce neboli umělé oplodnění je označení pro lékařské postupy a metody, při kterých dochází k manipulaci se zárodečnými buňkami (spermiemi nebo vajíčky). 

U většiny párů, které mají problémy s plodností, mohou pomoci velmi jednoduché léčebné metody asistované reprodukce. Vždy postupujeme od jednodušších metod léčby neplodnosti k metodám složitějším.

Výběr léčebného programu

V případě léčby neplodnosti je pacientům na základě výsledků vyšetření nabídnut jeden z léčebných programů tak, aby nejlépe vyhovoval jejich potřebám a momentálnímu zdravotnímu stavu. Na naší klinice provádíme následující léčebné metody:

 • Stimulace vaječníků a plánovaný styk,
 • IUI – IntraUterinní Inseminace,
 • IVF – In Vitro Fertilizace s vlastními vajíčky,
 • IVF min – In Vitro Fertilizace s minimální hormonální stimulací,
 • DIVF – In Vitro Fertilizace s Darovanými vajíčky,
 • KET – Kryo EmbryoTransfer vlastního embrya,
 • KET DEM – Kryo EmbryoTransfer Darovaného Embrya.

IVF min nezahrnuje pouze IVF s minimální hormonální stimulací, ale také tzv. nativní IVF cyklus, který se provádí bez hormonální stimulace.

Při léčbě se podle příčiny neplodnosti a její závažnosti můžete rozhodnout pro využití spermií partnera nebo spermií od anonymního dárce.

Jakmile je stanovena příčina neplodnosti, lékař se s pacientem dohodne na nejvhodnějším postupu při umělém oplodnění, a následně je přistoupeno k naplánování časového harmonogramu léčby. Lékař i zkušený personál vám podá veškeré informace o náležitostech, které je potřeba dodržet, aby byla zaručena co nejvyšší šance na úspěch léčby.

Od této chvíle jste v péči svého lékaře nebo koordinátora léčby, který je připraven vám s čímkoliv poradit nebo odpovědět na veškeré dotazy související s vaší léčbou.

Stimulace vaječníků a plánovaný styk

Komu je metoda určena?

Stimulace vaječníků je vhodná u pacientek, které mají problémy s pravidelností cyklu a uvolněním vajíčka - ovulací.

Jaké léky se při stimulaci podávají?

Lékem první volby v těchto případech jsou antiestrogeny, které se užívají od 3. do 7. dne menstruačního cyklu (1. den cyklu = 1.den menstruace). Celý cyklus by měl být monitorován ultrazvukem (měření výšky děložní sliznice a velikosti rostoucích folikulů) provedeným nejlépe mezi 11. – 13. dnem cyklu. Následně je za pomoci injekce Pregnylu naplánována ovulace a tím i nejlepší doba na přirozené otěhotnění.

IUI - intrauterinní inseminace

Popis metody

Intrauterinní inseminace (IUI) je metoda asistované reprodukce, při které se spermie partnera nebo dárce upraví a následně zavedou přímo do dělohy pacientky

Komu je metoda určena?

IUI je určena párům, u kterých je snaha otěhotnět neúspěšná i přes průkaz ovulace u ženy a dobře naplánovaný pohlavní styk. Příčinou neúspěchu bývá mírná porucha kvality spermatu, kterou lze právě provedením IUI překonat. Další příčinou může být imunologický faktor neplodnosti.

Požadavky na partnera - metoda IUI se zakládá na přirozené schopnosti spermií oplodnit vajíčko v pohlavním traktu ženy. Při nízkém počtu a kvalitě spermií je úspěšnost metody velmi nízká. 

Požadavky na pacientku - U ženy musí být přítomna ovulace a je doporučeno vyšetření průchodnosti vejcovodů. 

IVF - in vitro fertilizace s vlastními vajíčky

Popis metody

Výraz In vitro fertilizace (IVF) zahrnuje soubor léčebných postupů, při kterých jsou zárodečné buňky ženy (vajíčka) oplozeny spermiemi partnera nebo dárce mimo tělo ženy. Jedná se o mimotělní oplození.

Komu je léčba metodou IVF určena?

 • Ženám se zjištěnou neprůchodností vejcovodů.
 • Ženám s diagnostikovanou endometriózou.
 • Ženám, které mají problémy s uvolňováním vajíčka (ovulací) a u kterých nebylo úspěšné užívání antiestrogenů.
 • Párům se závažným mužským faktorem sterility.
 • Párům s imunologickým faktorem neplodnosti.
 • Párům, které se několik let snaží otěhotnět a není nalezena příčina neplodnosti.

IVF min - In Vitro Fertilizace s minimální hormonální stimulací

Popis metody

Při IVF min není na rozdíl od klasické stimulace v programu IVF cílem získat co největší počet vajíček, ale získat vajíčka po co nejpřirozenější stimulaci. Jakmile získáme vajíčka, je následující proces oplození a transferu shodný s klasickým IVF. Pro oplození vajíček získaných po minimální stimulaci vždy používáme ICSI.

Nedochází tedy k aplikaci injekcí obsahující stimulační hormon (FSH) ale k užívání tablet (Femara), které svým efektem způsobí nárůst přirozeného hormonu FSH produkovaného hypofýzou.

Komu je léčba metodou IVF min určena?

Stimulace je vhodná pro ženy s nízkou ovariální rezervou. Dále pro ženy, které neotěhotněly po klasické hormonální stimulaci nebo pro ženy s polycystickými vaječníky.

DIVF – In Vitro Fertilizace s Darovanými vajíčky

Popis metody

Léčebný program DIVF zahrnuje soubor léčebných postupů, při kterých jsou vajíčka anonymní dárkyně oplozeny spermiemi partnera nebo dárce.

Komu je tato metoda určena?

Darování vajíček je určeno pro léčbu žen, jejichž vaječníky produkují málo nebo žádná vajíčka. Tento jev se vyskytuje především u žen nad 40 let, u kterých má léčba s vlastními vajíčky velmi nízkou úspěšnost. Rovněž lze darování vajíček využít u párů s opakovaně nízkou kvalitou embryí, kde příčina není na straně muže. Část žen, které potřebují darovaná vajíčka, jsou nositelky (přenašečky) vrozené genetické poruchy nebo jsou po úspěšně absolvované onkologické léčbě (chemoterapie, ozařování).

Kryoembryotransfer

Popis metody

Kryoembryotransfer (KET) je jednoduchý léčebný program, který lze využít, pokud jsou v kryobance dostupná embrya pro transfer. Většinou se využívá vlastních embryí zamražených při předchozí léčbě. V určitých případech lze také využít zcela darovaná embrya.

Komu je kryoembryotransfer určen?

Kryoembryotransfer je léčebným cyklem využívajícím embrya zmražená po předchozí stimulaci. Používá se u pacientek, jejichž léčba metodou IVF a přenos „čerstvých“ embryí nebyly úspěšné nebo u pacientek, které porodily a přejí si další dítě.

Úspěšnost kryoembryotransferu se za poslední roky významně zvýšila díky zavedení techniky vitrifikace. Rozdíl úspěšnosti oproti transferu čerstvých embryí je v současnosti minimální.

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.