LÉČBA IVF

V léčbě IVF máme vysokou úspěšnost. Tato metoda pomohla mnoha neplodným párům naplnit jejich touhu stát se rodiči.

Alternativy ke klasické metodě IVF

Pro úspěšnost umělého oplození je nutno získat přiměřený počet kvalitních vajíček. Klasická stimulace a léčba metodou IVF není vhodná pro všechny páry.

Cílem alternativních přístupů není zisk maximálního počtu vajíček, ale snaha o co nejpřirozenější průběh léčebného cyklu.

Nativní - přirozený cyklus IVF

V průběhu nativního cyklu IVF se žádná hormonální stimulace vaječníků nepoužívá. Při punkci je cílem získat jedno vajíčko a následně jej oplodnit metodou ICSI. Tato metoda má relativně nízkou úspěšnost, způsobenou právě oplozením pouze jednoho vajíčka.

Minimální stimulace

Minimální stimulace vaječníků s využitím velmi nízkých stimulačních dávek se provádí za účelem získání 2 - 6 kvalitních vajíček. Průběh stimulace je pro ženu šetrný a ta jej dobře snáší. Ke stimulaci se využívá tablet antiestrogenů nebo velmi nízkých dávek injekčních preparátů, které jsou známé z klasických IVF cyklů. Oplození vajíček probíhá metodou ICSI event. PICSI. Komplikace při tomto typu stimulace stejně jako rozvoj hyperstimulačního syndromu jsou vzácné.

V praxi je nejčastěji minimální stimulace využívána v těchto případech:

  1. předchozí stimulace byla komplikovaná ovariálním hyperstimulačním syndromem,
  2. žena má obavu z hormonální stimulace vyššími dávkami,
  3. u žen se syndromem polycystických vaječníků (PCO syndrom),
  4. u opakovaného selhání léčby neplodnosti metodou klasického IVF,
  5. nutnost minimalizace nákladů na léčbu.

Věříme, že budete s naší péčí a přístupem spokojeni.

MUDr. Marek Koudelka 
Lékař, IVF specialista 


 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.