Operační léčba

Nejmodernější přístrojové vybavení operačního sálu je u nás samozřejmostí - sál splňuje požadavky kladené na špičková evropská pracoviště (fotogalerie a virtuální prohlídka operačního sálu).

Je známou skutečností, že kvalita operační léčby je dána hlavně zkušenostmi chirurgického týmu a vysoce kvalifikovaným personálem s letitými zkušenostmi.

Prováděné výkony jednodenní chirurgie:

Na zákroky v rámci jednodenní chirurgie přicházíte v termínu, který si dohodnete s lékařem. Výkon je prováděn v krátké žilní narkóze, trvající cca 5 - 10minut dle typu výkonu. Pokud jste po zákroku v pořádku, budete propuštěna domů cca za 2 - 4 hodiny. Je nutné mít s sebou odvoz/doprovod.

  • Revize dutiny děložní (hrazeno pojišťovnou)
  • Separovaná abraze (hrazeno pojišťovnou)
  • Přerušení těhotenství (interupce, miniinterupce) do 12. týdnu gravidity (ITP) (není hrazeno pojišťovnou)
  • Hymenotomie (není hrazeno pojišťovnou)
  • Plastika hráze po porodu (není hrazeno pojišťovnou)
  • Excize z vulvy (fibrom, nevus) v lokálním znecitlivění (není hrazeno pojišťovnou)
  • Excize z vulvy (fibrom, nevus) v CA (není hrazeno pojišťovnou)
  • Punkce cysty na vaječníku vaginálně, pod UZ kontrolou (hrazeno pojišťovnou)
 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.