DAROVÁNÍ VAJÍČEK, SPERMIÍ

Darování vajíček nebo spermií je pro mnoho párů jedinou šancí mít zdravé dítě. Vaše rozhodnutí je cenným aktem pomoci. Děkujeme.

Informace pro dárkyně vajíček

Pro některé ženy existuje pouze jediná možnost, jak otěhotnět. Jedná se o umělé oplodnění s darovanými vajíčky. Bez pomoci dárkyně by nikdy nedostaly šanci porodit zdravé dítě.

Část manželských párů nemůže mít vlastní dítě z důvodu nízké kvality vajíček ženy nebo z důvodu přítomnosti vrozených genetických abnormalit. Rovněž ženy po prodělané onkologické terapii potřebují darovaná vajíčka. I Vaším primárním cílem by mělo být pomoci těm, kteří Vaši pomoc potřebují a kteří by bez Vás nikdy nemohli mít děti. 

Velká většina žen, které darují svá vajíčka, tak činí z důvodu pomoci neplodným párům. Rozhodnutí darovat vajíčka a tím někomu pomoci k vlastnímu dítěti je čin, který vyžaduje uznání. Naši lékaři i sestry přistupují k dárkyním s velkým uznáním a pomáhají jim i v ostatních oblastech péče o zdraví. 

S darováním nejsou spojeny žádné výdaje. Naše klinika naopak plně kompenzuje spolupráci a čas strávený na klinice v souvislosti s procesem darování. 

Navíc bezplatně získáte informace o Vašem zdravotním stavu a plodnosti (genetické testy, testy na pohlavně přenosné choroby).

Kdo může darovat?

Ne každá mladá žena je vhodná dárkyně vajíček. K dárcovství je nutné splňovat několik podmínek

  • Věk 18 - 32 let.
  • BMI (Body Mass Index) maximálně 29.
  • Dobrý zdravotní stav.
  • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
  • Žádná geneticky podmíněná onemocnění.
  • Negativní testy na sexuálně přenosné nemoci: AIDS (HIV), žloutenka B a C, syfilis, případně HTLV.
  • Dárkyně nesmí mít vážné psychické poruchy.
  • Dárkyně nesmí pravidelně užívat alkohol nebo drogy (včetně marihuany).
  • Zájemkyně o dárcovství musí splnit přísná kritéria stanovená evropskými směrnicemi.

Dárkyně vajíček může být dle zákona pouze zdravá mladá žena, která splňuje požadované parametry a rozhodne se výlučně dobrovolně vajíčka poskytnout. 

Kromě gynekologického a ultrazvukového vyšetření musí dárkyně opakovaně absolvovat testy na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění a testování na přítomnost návykových látek v moči. 

Dále je všem dárkyním provedeno genetické vyšetření na přítomnost patologických mutací v genu pro cystickou fibrózu a spinální svalové atrofie a vyšetření karyotypu, které odhalí případné nesrovnalosti v počtu chromozomů.

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.