DAROVÁNÍ VAJÍČEK, SPERMIÍ

Darování vajíček nebo spermií je pro mnoho párů jedinou šancí mít zdravé dítě. Vaše rozhodnutí je cenným aktem pomoci. Děkujeme.

Chci darovat spermie

Pro některé páry existuje pouze jedna jediná možnost jak otěhotnět. Jedná se o umělé oplodnění s darovanými spermiemi. Bez pomoci dárce by nikdy nedostaly šanci porodit zdravé dítě.Část manželských párů nemůže mít vlastní dítě z důvodu nízké kvality spermií muže nebo z důvodu přítomnosti vrozených genetických abnormalit. Rovněž muži po prodělané onkologické terapii potřebují darované spermie. I Vaším primárním cílem by mělo být pomoci těm, kteří Vaši pomoc potřebují a kteří by bez Vás nikdy nemohli mít děti. 

Velká většina mužů, kteří darují své spermie, tak činí z důvodu pomoci neplodným párům. Rozhodnutí darovat spermie a tím někomu pomoci k vlastnímu dítěti je čin, který vyžaduje uznání. Naši lékaři i sestry přistupují k dárcům s velkým uznáním a pomáhají jim i v ostatních oblastech péče o zdraví. 

S darováním nejsou spojeny žádné výdaje. Naše klinika naopak plně kompenzuje spolupráci a čas strávený na klinice spojený s procesem darování až do výše 20 000 Kč.  

Navíc bezplatně získáte informace o Vašem zdravotním stavu a plodnosti (genetické testy, testy na pohlavně přenosné choroby).

Kdo může darovat?

Ne každý mladý muž je vhodným dárcem spermií. K dárcovství je nutné splňovat několik podmínek

 • Věk 18 - 35 let.
 • Dobrý zdravotní stav.
 • Ukončené středoškolské vzdělání.
 • Zodpovědnost a ochota zavázat se ke spolupráci minimálně na dobu 6 měsíců.
 • Vysoká kvalita spermatu.
 • Žádná geneticky podmíněná onemocnění.
 • Negativní testy na sexuálně přenosné nemoci: AIDS (HIV), žloutenka B a C, syfilis, případně HTLV.
 • Dárce nesmí mít vážné psychické poruchy.
 • Dárce nesmí pravidelně užívat alkohol nebo drogy (včetně marihuany).
 • Aby byl zájemce zařazen do programu dárcovství, musí splnit přísná kritéria stanovená evropskými směrnicemi.
 • Dostupné informace o rodinné zdravotní anamnéze (děti, sourozenci, rodiče, prarodiče).

Kromě vyšetření spermiogramu musí dárce opakovaně absolvovat testy na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění a testování na přítomnost návykových látek v moči. 

Dále je všem dárcům provedeno genetické vyšetření na přítomnost patologických mutací v genu pro cystickou fibrózu a spinální svalové atrofie a vyšetření karyotypu, které odhalí případné nesrovnalosti v počtu chromozomů.

Chceš se stát dárcem?

Darovat můžeš jak na naší klinice v Brně, tak v Ostravě.

Pro darování na brněnské klinice nás kontaktuj na e-mailové adrese sperm@reprofit.cz nebo na telefonním čísle        

775 889 832. 

Pro darování na ostravské klinice nás kontaktuj na e-mailové adrese ostrava@reprofit.cz nebo na telefonním čísle     

543 516 090.

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.